Αισθητική Ανδρολογία

Παραδοσιακά, οι αισθητικές επεμβάσεις και θεραπείες ήταν πολύ δημοφιλείς μεταξύ των γυναικών που επιθυμούν να αλλάξουν ή να βελτιώσουν την εμφάνισή τους. Τις τελευταίες δύο δεκαετίες όμως υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον για τον τομέα αυτό από και τους άνδρες που θέλουν να επωφεληθούν από τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειώσει η αισθητική και κοσμητική ιατρική και πιο πρόσφατα παρατηρείται μια τάση για όλο και περισσότερα άτομα που επιθυμούν να βελτιώσουν την εμφάνιση της ανδρικής γεννητικής περιοχής. Αυτό έχει οδηγήσει στην εμφάνιση μιας νέας άτυπης υποειδικότητας που ονομάζεται Αισθητική Ανδρολογία και χρησιμοποιεί διάφορες χειρουργικές και μη χειρουργικές τεχνικές για τη βελτίωση της εμφάνισης των ανδρικών εξωτερικών γεννητικών οργάνων.

Αυτό δυστυχώς ήρθε με ένα σημαντικό πρόβλημα, καθώς πολλοί ανεκπαίδευτοι χειρουργοί και πάροχοι ιατρικών υπηρεσιών προσπάθησαν να επωφεληθούν από αυτόν τον αναδυόμενο τομέα, οδηγώντας σε δυσμενή αποτελέσματα για τους ασθενείς χρησιμοποιώντας ακατάλληλες, πειραματικές ή ακόμη και επικίνδυνες τεχνικές και υλικά καθώς και με παραπλανητική διαφήμιση όσον αφορά το τι μπορεί να επιτευχθεί. Έτσι, εκφράστηκαν ανησυχίες σχετικά με την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια αυτών των επεμβάσεων με πολυάριθμες νομικές αξιώσεις κατά κλινικών και χειρουργών από ασθενείς που αντιμετώπισαν επιπλοκές που άλλαξαν τη ζωή τους σε χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Η πραγματικότητα όμως είναι διαφορετική, καθώς οι αισθητικές ανδρολογικές επεμβάσεις που εκτελούνται από εκπαιδευμένους και εξειδικευμένους ουρολόγους με μεγάλη εμπειρία, με βάση τις σωστές ενδείξεις και μετά από λεπτομερή συζήτηση σχετικά με τα αναμενόμενα αποτελέσματα και τους κινδύνους μπορούν πραγματικά να δώσουν στον ασθενή το επιθυμητό αποτέλεσμα. Ως εκ τούτου, δεν μπορούμε να τονίσουμε περισσότερο,

 • Τη σημασία της σωστής καθοδήγησης για την επιλογή της σωστής μεθόδου, η οποία θα καλύψει τις ανάγκες του ασθενούς. 
 • Την αξία μιας ειλικρινούς και αμερόληπτης συζήτησης με έναν έμπειρο χειρουργό.
 • Τη σημασία των χειρουργικών δεξιοτήτων του χειρουργού.

Οι κύριες εφαρμογές της Αισθητικής Ανδρολογίας είναι για:

 • Χειρουργικές  επεμβάσεις μεγέθυνσης πέους
 • Οσχεοπλαστική

Χειρουργική επέμβαση μεγέθυνσης πέους

Η χειρουργική επέμβαση μεγέθυνσης πέους είναι ένας γενικός όρος που περιγράφει όλες τις διαφορετικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την αύξηση του μήκους ή της περιμέτρου του πέους.

Το μέγεθος του πέους ιστορικά αποτελούσε σύμβολο αρρενωπότητας, γονιμότητας και ανωτερότητας έναντι άλλων ανδρών, καθώς και έμμεσο δείκτη σεξουαλικής απόδοσης. Επομένως, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια των αιώνων έχουν γίνει διάφορες προσπάθειες για την αύξηση του μεγέθους του. Παραδείγματα είναι το κρέμασμα βαριών αντικειμένων στο πέος για να επιμηκυνθεί, όπως αναφέρεται σε ορισμένες ιθαγενείς αφρικανικές φυλές, καθώς και η έγχυση διαφόρων υλικών (παραφινέλαιο κλπ.) για την αύξηση του πάχους. Οι πιο σύγχρονες τεχνικές χρονολογούνται από τη δεκαετία του ’80, όταν, προκειμένου να κερδηθεί κάποιο επιπλέον μήκος, πραγματοποιήθηκαν διάφορες αρκετά περίπλοκες και συνήθως όχι πολύ επιτυχημένες επεμβάσεις. Τα τελευταία είκοσι χρόνια, λόγω του αυξανόμενου ενδιαφέροντος για τέτοιου είδους επεμβάσεις, έχουν αναπτυχθεί διάφορες προσεγγίσεις οι οποίες, σε έμπειρα χέρια, μπορούν να δώσουν στον ασθενή το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Οι τεχνικές για τη μεγέθυνση του πέους διακρίνονται γενικά σε:

 • Επιμήκυνση ή αύξηση της περιμέτρου 
 • Χειρουργική ή μη χειρουργική

Αυτά μπορούν να γίνουν μεμονωμένα ή να συνδυαστούν όταν το επιθυμεί ο ασθενής.

Χειρουργικές τεχνικές επιμήκυνσης

Για την επιμήκυνση του πέους η τεχνική που χρησιμοποιείται κυρίως είναι η διατομή του κρεμαστήρα συνδέσμου του πέους. Ο σύνδεσμος αυτός τοποθετείται τοπογραφικά στην ηβική περιοχή και συνδέει τη ρίζα του πέους με το ηβικό οστό. Πρόκειται για έναν μάλλον παχύ, ινώδη σύνδεσμο του οποίου η κύρια λειτουργία είναι να παρέχει στήριξη και σταθερότητα στο πέος κατά τη διάρκεια της στύσης.

Με τη διατομή του, αυτό που επιτυγχάνεται είναι να γίνει ορατό ένα μεγάλο μέρος του πέους που είναι κρυμμένο κάτω από το ηβικό οστό. Μετά από αυτή την επέμβαση πέρα από το επιπλέον μήκος ο ασθενής θα δει σε πολλές περιπτώσεις μια μικρή αλλαγή στη γωνία της στύσης που σημαίνει ότι το πέος θα βρίσκεται σε πιο οριζόντια θέση.

Τα αποτελέσματα της διατομής του συνδέσμου θεωρούνται μόνιμα, ωστόσο, εάν ο ασθενής επιθυμεί στο μέλλον να επαναφέρει το πέος στην πρότερη κατάστασή του, αυτό είναι εφικτό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή η διαδικασία θα έχει αντίκτυπο μόνο στο μήκος οταν το πέος βρίσκεται σε χάλαση. Για τους ασθενείς που επιθυμούν να αυξήσουν το μήκος σε στύση και ταυτόχρονα να ενισχύσουν τα αποτελέσματα της επέμβασης, συνιστάται η χρήση συσκευής έλξης του πέους.

Ο κύριος κίνδυνος μετά από μια τέτοια επέμβαση είναι ότι ο σύνδεσμος μπορεί να επανασυνδεθεί στο ηβικό οστό, πράγμα που σημαίνει ότι ο ασθενής δεν θα επωφεληθεί από την επέμβαση. Για το λόγο αυτό, έχουν αναπτυχθεί διάφορες τεχνικές για την αποφυγή αυτού του προβλήματος, οι οποίες χρησιμοποιούν κυρίως αυτόλογους ιστούς, ενώ η χρήση προθεμάτων σιλικόνης μεταξύ του ηβικού οστού και του πέους, που χρησιμοποιούνταν συστηματικά στο παρελθόν, θεωρείται πλέον παρωχημένη και ξεπερασμένη.

Σε γενικές γραμμές οι ασθενείς θα μπορούσαν να αναμένουν ένα επιπλέον μήκος μεταξύ 2-5 cm, όπως συμβαίνει στο 95% των περιπτώσεων μας. Είμαστε πολύ υπερήφανοι για αυτά τα κορυφαία αποτελέσματα που προσφέρουμε στους ασθενείς μας, τα οποία είναι αποτέλεσμα της μεγάλης εμπειρίας μας σε αυτόν τον τομέα, της σωστής επιλογής και καθοδήγησης των ασθενών, της σχολαστικής χειρουργικής τεχνικής και της συνεχούς βελτίωσης του πρωτοκόλλου μας.

Αύξηση της περιμέτρου του πέους

Η χειρουργική πάχυνση του πέους επιτυγχάνεται με την τεχνική λιπομεταφοράς, η οποία συνίσταται σε μια αρχική λιποαναρρόφηση από την περιοχή του μηρού ή της κοιλιάς, καθαρισμό του λίπους και μεταφορά του στο πέος. Βασική προϋπόθεση είναι η ύπαρξη επαρκούς αποθέματος λίπους ώστε να μπορεί να πραγματοποιηθεί η αρχική λιποαναρρόφηση και επομένως οι πολύ αδύνατοι ασθενείς, όπως οι επαγγελματίες αθλητές, δεν είναι κατάλληλοι για αυτού του είδους τη χειρουργική επέμβαση. Επίσης, εξαιρετικά σημαντικό είναι να αποφεύγεται η απευθείας μεταφορά του λίπους, καθώς το υγρό που αναρροφάται κατα τη διάρκεια της λιποαναρρόφησης είναι γεμάτο κυτταρικα υπολείμματα και υγρά και επομένως πρέπει να καθαρίζεται πριν από τη χρήση του.

Τα αποτελέσματα αυτής της τεχνικής θεωρούνται μόνιμα, καθώς το μεταφερόμενο λίπος με την πάροδο του χρόνου αποκτά τη δική του αιμάτωση και λειτουργεί ως ζωντανός ιστός, ωστόσο ένα ποσοστό περίπου 30-40% του λίπους απορροφάται μέσα στους δύο πρώτους μήνες. Για να αποφύγουμε την υπερβολική απορρόφηση του λίπους έχουμε αναπτύξει ένα ειδικό μετεγχειρητικό πρωτόκολλο που αυξάνει την επιβίωση του λίπους και μειώνει την απορρόφηση και τις ουλές. Αξίζει να σημειωθεί ότι εκτός από την αυξημένη περίμετρο όταν το πέος είναι χαλαρό, ενισχύεται και η περίμετρος σε στύση σε αντίθεση με τις τεχνικές επιμήκυνσης που έχουν αντίκτυπο μόνο σε χάλαση.

Τα αποτελέσματα αυτής της επέμβασης είναι ορατά μετά από ένα χρονικό διάστημα περίπου 2 μηνών, καθώς αρχικά, κυρίως λόγω του οιδήματος, το πέος είναι αρκετά πιο παχύ από το τελικό αποτέλεσμα.

Η χειρουργική επέμβαση αύξησης της περιμέτρου  μπορεί να επαναληφθεί σε περίπτωση που ο ασθενής επιθυμεί να αυξήσει περαιτέρω το μέγεθος του πέους του.

Πρακτικές λεπτομέρειες γύρω από τη χειρουργική επέμβαση μεγέθυνσης του πέους

Αυτές οι επεμβάσεις γίνονται σήμερα με ημερήσια νοσηλεία, πράγμα που σημαίνει ότι ο ασθενής επιστρέφει στο σπίτι του την ίδια ημέρα της επέμβασης. 

Μετά την επέμβαση, ο ασθενής εισέρχεται στην περίοδο ανάρρωσης, η οποία ανάλογα με το είδος της επέμβασης που πραγματοποιήθηκε κυμαίνεται από 4-6 εβδομάδες. Πιο συγκεκριμένα:

 • Για συνδυασμένες επεμβάσεις μήκους και περιμέτρου συνιστούμε αποφυγή έντονης σωματικής δραστηριότητας για 4 εβδομάδες και καμία σεξουαλική δραστηριότητα για 6 εβδομάδες.
 • Για επεμβάσεις μόνο για την περίμετρο συνιστούμε αποφυγή έντονης σωματικής δραστηριότητας για 2 εβδομάδες και καμία σεξουαλική δραστηριότητα για 6 εβδομάδες.
 • Για επεμβάσεις μόνο μήκους συνιστούμε αποφυγή σεξουαλικής και έντονης σωματικής δραστηριότητας για 4 εβδομάδες.

Επιπλέον, ο ασθενής ξεκινά  ένα ειδικά σχεδιασμένο πρόγραμμα αποκατάστασης που μεγιστοποιεί τα οφέλη από την επέμβαση και ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο προβλημάτων.

Αναθεώρηση της μεγέθυνσης του πέους

Αρχικά ένα σπάνιο φαινόμενο, η αναθεώρηση της χειρουργικής επέμβασης μεγέθυνσης του πέους είναι πλέον ένα όχι και τόσο ασυνήθιστο αίτημα από ασθενείς που μετάνιωσαν που έκαναν την επέμβαση εξαρχής. Σύμφωνα με την εμπειρία μας, υπάρχουν δύο κύριοι λόγοι για τους οποίους ορισμένοι ασθενείς το επιλέγουν αυτό:

 • Παραπλανητικές πληροφορίες σχετικά με το αποτέλεσμα και την αισθητική εμφάνιση της περιοχής των γεννητικών οργάνων.
 • Κακή έκβαση ή σοβαρές επιπλοκές από ακατάλληλη χειρουργική επέμβαση.

Είναι σημαντικό εδώ να υπογραμμίσουμε για μια ακόμη φορά τη σημασία της εμπειρίας του χειρουργού στον τομέα αυτό, ο οποίος θα προσφέρει σωστή και αμερόληπτη καθοδήγηση και θα εκτελέσει την επέμβαση με τα υψηλότερα πρότυπα.

Περιλαμβάνει την αφαίρεση του μεταφερθέντος λίπους και την ανατομική επανασύνδεση του κρεμαστήρα συνδέσμου με το ηβικό οστό.

Η χειρουργική επέμβαση αναθεώρησης είναι μια πολύ σύνθετη επέμβαση με, όπως είναι λογικό, περισσότερους κινδύνους σε σύγκριση με την αρχική. Ως αποτέλεσμα, οι ασθενείς πρέπει να παραμείνουν στο νοσοκομείο για μία ή περισσότερες διανυκτερεύσεις και η περίοδος ανάρρωσης εξαρτάται από την κάθε περίπτωση, αλλά είναι πάντα μεγαλύτερη από 6 εβδομάδες.

Δεδομένης της σπανιότητας αυτών των περιπτώσεων, είναι εξαιρετικά σημαντική η εμπειρία του χειρουργού σε αυτόν ακριβώς τον τύπο χειρουργικής επέμβασης.

Μη χειρουργική τεχνική για τη μεγέθυνση του πέους

Οι τεχνικές αυτές χρησιμοποιούν τα γνωστά fillers υαλουρονικού οξέος που χρησιμοποιούνται συνήθως σε άλλες αισθητικές επεμβάσεις. Σε γενικές γραμμές, συνιστάται η αρχική τοποθέτηση 10 έως 15 ML υαλουρονικού οξέος μακράς διάρκειας. Η ποιότητα του πληρωτικού υλικού είναι καθοριστικής σημασίας, ώστε ο ασθενής να έχει φυσική αίσθηση και να απολαμβάνει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Τα fillers δεν αποτελούν μόνιμη θεραπεία, καθώς πρέπει να επαναλαμβάνονται κάθε 18 έως 24 μήνες, ανάλογα με την ποιότητα του ενέσιμου πληρωτικού υλικού, εάν ο ασθενής επιθυμεί να έχει σταθερό αποτέλεσμα. Ένα πλεονέκτημα αυτής της τεχνικής είναι το γεγονός ότι πραγματοποιείται με τοπική αναισθησία στο γραφείο του γιατρού και ο ασθενής μπορεί να επιστρέψει αμέσως στις καθημερινές του δραστηριότητες. Επίσης, λόγω της συγκεκριμένης διάρκειας ζωής των πληρωτικών ουσιών, τα αποτελέσματα είναι αναστρέψιμα και ως εκ τούτου συνιστώνται ιδιαίτερα σε όσους είναι πρόθυμοι να προχωρήσουν σε μεγέθυνση πέους, αλλά είτε δεν είναι σίγουροι για το τι να αποφασίσουν μεταξύ χειρουργικών και μη χειρουργικών επιλογών είτε δεν θέλουν τους κινδύνους και τον χρόνο ανάρρωσης μιας χειρουργικής επέμβασης. Συνιστώνται ιδιαίτερα σε ασθενείς με πολύ χαμηλό σωματικό λίπος στους οποίους η λιπομεταφορά είναι τεχνικά δύσκολη και με φτωχά αποτελέσματα.

Όπως και στη χειρουργική μεγέθυνση της περιμέτρου, η αυξημένη περίμετρος είναι παρούσα τόσο σε χαλαση όσο και σε στύση.

Πρακτικές λεπτομέρειες γύρω από τη μη χειρουργική μεγέθυνση του πέους

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω η μεγέθυνση του πέους με πληρωτικά υλικά είναι μια διαδικασία που γίνεται στο ιατρείο υπό τοπική αναισθησία και ο ασθενής μπορεί να επιστρέψει αμέσως στις κανονικές καθημερινές του δραστηριότητες. Συνιστούμε επίσης την αποφυγή σεξουαλικής και έντονης σωματικής δραστηριότητας για 1 εβδομάδα.

Μετά την επέμβαση, ο ασθενής λαμβάνει λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης του πληρωτικού υλικού για τις πρώτες εβδομάδες, ώστε να επιταχύνει την αποκατάσταση και να έχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Οσχεοπλαστική

Η οσχεοπλαστική είναι ένας γενικός όρος που αναφέρεται σε επεμβάσεις που πραγματοποιούνται είτε για τη αύξηση είτε για τη μείωση του μεγέθους του οσχέου. Ορισμένες ενδείξεις για την οσχεοπλαστική περιλαμβάνουν:

 • Θαμμένο πέος.
 • Χαλάρωση ή διόγκωση του όσχεου.
 • Οσχεοποίηση του πέους
 • Τραύμα 
 • Λοίμωξη

Εκτός από το τραύμα και τη λοίμωξη, οι οποίες εκτελούνται για λειτουργικούς λόγους και δεν θεωρούνται αισθητικές επεμβάσεις, όλες οι άλλες ενδείξεις εμπίπτουν στον τομέα της Αισθητικής Ανδρολογίας.

Θαμμένο πέος

Το θαμμένο πέος είναι μια κατάσταση που μπορεί να επηρεάσει παιδιά και ενήλικες και είναι μια κατάσταση κατά την οποία το πέος έχει φυσιολογικό μέγεθος αλλά είναι κρυμμένο κάτω από το δέρμα της κοιλιάς, του μηρού ή του όσχεου.

Ορισμένες αιτίες περιλαμβάνουν:

 • Ανωμαλίες που υπάρχουν κατά τη γέννηση: Οι σύνδεσμοι που συνδέουν το πέος με τις υποκείμενες δομές μπορεί να είναι πιο αδύναμοι από το συνηθισμένο.
 • Παχυσαρκία. Η περίσσεια λίπους γύρω από την κοιλιά και την περιοχή των γεννητικών οργάνων μπορεί να κάνει το πέος να φαίνεται κρυμμένο.
 • Λεμφοίδημα: Το πρήξιμο γύρω από την περιοχή του όσχεου λόγω της συγκέντρωσης λεμφικού υγρού μπορεί να προκαλέσει το πέος να θαφτεί μέσα σε ιστό.
 • Ιατρογενές. Αυτό είναι συνήθως το αποτέλεσμα ακατάλληλα εκτελεσμένης περιτομής, όταν αφαιρείται λίγο ή υπερβολικό δέρμα.

Αυτό συχνά συνοδεύεται από συμπτώματα όπως:

 • Αδυναμία ούρησης ενώ στέκεστε ή ακόμη και όταν κάθεστε, χωρίς να πέφτουν σταγόνες ούρων στο δέρμα του οσχέου ή των μηρών ή στα ρούχα.
 • Λοιμώξεις στο ουροποιητικό σύστημα και στην περιοχή των γεννητικών οργάνων λόγω του συνεχώς υγρού δέρματος.
 • Σε άτομα χωρίς περιτομή, το δέρμα που καλύπτει την κεφαλή του πέους μπορεί να φλεγμαίνει.
 • Αδυναμία στύσης. Εάν αποκτήσουν στύση, μπορεί να είναι επώδυνη ή/και να μην μπορούν να έχουν σωστή σεξουαλική δραστηριότητα.
 • Ψυχολογικά προβλήματα όπως χαμηλή αυτοεκτίμηση και κατάθλιψη.

 

Η θεραπεία του θαμμένου πέους έχει τα χαρακτηριστικά μιας αισθητικής επέμβασης όταν δεν υπάρχουν προβλήματα, αλλά όταν ο ασθενής πάσχει από τα προαναφερθέντα συμπτώματα είναι σίγουρα μη αισθητική, καθώς στοχεύει στην αποκατάσταση της φυσιολογικής λειτουργίας του ουροποιητικού και αναπαραγωγικού συστήματος.

Γενικά, η θεραπεία του θαμμένου πέους μπορεί να είναι αρκετά δύσκολη και δεν είναι δυνατή μια προσέγγιση που να ταιριάζει σε όλους. Εκτός από την οσχεοπλαστική μπορούν να χρησιμοποιηθούν και άλλες τεχνικές μεμονωμένα ή σε συνδυασμό, όπως η αφαίρεση ουλώδους ιστού, η διατομή του κρεμαστήρα συνδέσμου, η κοιλιοπλαστική και τα δερματικά μοσχεύματα.

Χαλαρό ή ευμέγεθες όσχεο.

Ορισμένοι άνθρωποι επιθυμούν μια επέμβαση στο όσχεο για αυστηρά αισθητικούς λόγους. Η αισθητική οσχεοπλαστική μπορεί να σηκώσει ένα χαλαρό όσχεο, μια διαδικασία που ονομάζεται ανόρθωση οσχέου. Αυτό το είδος της οσχεοπλαστικής είναι πιο συνηθισμένο σε ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας όταν το όσχεο τους αρχίζει φυσιολογικά να κρεμάει καθώς χάνουν τον μυϊκό τόνο, αλλά υπάρχει επίσης ένας σημαντικός αριθμός νεότερων ατόμων που το όσχεο τους είναι σημαντικά μεγαλύτερο από το συνηθισμένο ,οι οποίοι θα επωφεληθούν επίσης από αυτό το είδος της χειρουργικής επέμβασης.

Τα άτομα με διογκωμένο όσχεο μπορεί να θεωρούν τη σεξουαλική δραστηριότητα, την άσκηση ή άλλες σωματικές δραστηριότητες άβολα λόγω του ότι το όσχεο τους εμποδίζει.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, η οσχεοπλαστική είναι πολύ πιο απλή σε σύγκριση με όταν γίνεται για θαμμένο πέος και περιλαμβάνει την αφαίρεση του πλεονάζοντος δέρματος είτε από το πρόσθιο είτε από το οπίσθιο τοίχωμα του όσχεου. Οι ασθενείς μπορούν να πάνε σπίτι την ίδια ημέρα της επέμβασης και θα χρειαστεί να φορούν ένα στήριγμα οσχέου (σπασουαρ) για 2-4 εβδομάδες για να αποφύγουν το πρήξιμο και την επακόλουθη ταλαιπωρία. Συνιστούμε επίσης να απέχουν από την έντονη σωματική δραστηριότητα για 2-3 εβδομάδες και από τη σεξουαλική δραστηριότητα για τις δύο πρώτες εβδομάδες.

Οσχεοποίηση του πεόυς

Οσχεοποιήση του πέους ονομάζεται η κατάσταση κατα την οποία το δέρμα από το όσχεο είναι προσκολλημένο πολύ ψηλά στο πέος, γεγονός που δημιουργεί μια εμφάνιση που μοιάζει με ιστό όταν το πέος απομακρύνεται από το όσχεο. Η κατάσταση αυτή ονομάζεται επίσης οσχεοπεικός ιστός ή συγγενής σύντηξη πέους και οσχέου.

Κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας, η κατάσταση αυτή δεν προκαλεί κανένα πρόβλημα. Αλλά μετά το έναρξη της σεξουαλικής ζωής είναι συχνό να προκαλεί επώδυνες στύσεις και να καθιστά τη σεξουαλική επαφή δύσκολη. Πολλοί άνθρωποι επιδιώκουν θεραπεία για να ανακουφίσουν τον πόνο της στύσης και για αισθητικούς λόγους.

Υπάρχουν δύο τύποι:

 • Συγγενής : Τις περισσότερες φορές, είναι παρόν κατά τη γέννηση. 
 • Επίκτητη: Αυτός ο τύπος αναπτύσσεται μετά τη γέννηση, συνήθως λόγω περιτομής που αφαιρεί πολύ δέρμα.

Η οσχεοπλαστική είναι η πιο κοινή θεραπεία . Κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης, αφαιρείται το δέρμα που συνδέει το όσχεο με το πέος.

Αυτή η επέμβαση δημιουργεί μια τυπική οσχεοπεική γωνία και εξαλείφει τις άβολες ή επώδυνες στύσεις και τυχόν αισθητικές ανησυχίες.

Επικοινωνία

Submit